SISTEMUL DE PRELUARE A AVERTIZĂRILOR DE INTEGRITATE AL PREMIUM PORC GROUP

Bine ați venit!

Ați accesat Sistemul de preluarea a avertizărilor de integritate pe care Premium Porc Grup îl pune la dispoziția părților interesate pentru a comunica încălcări sau îngrijorări cu privire la nerespectarea regulilor care guvernează activitatea companiei.

Sistemul este gestionat de un operator independent –REPER pentru Management prin Valori – pentru a garanta protecția identității persoanelor care îl utilizează. Formularea sesizărilor poate fi făcută prin platforma online, adresa de e-mail sesizari.ppg@managementparticipativ.info.ro sau prin apel telefonic la numărul +40 312 296 181 (apel cu tarif normal).

Ce este avertizarea de integritate și cine poate fi avertizor?

Avertizarea de integritate este sesizarea făcută cu bună credință de către o persoană care dobândește calitatea de avertizor și care poate fi:

 • angajat (inclusiv voluntar sau stagiar remunerat sau neremunerat), director, acționar, colaborator sau persoană care acționează în numele PPG
 • client
 • competitor
 • candidat la un loc de muncă
 • partener sau potențial partener de afaceri
 • orice reprezentant al părților interesate (instituții și autorități publice, companii, organizații neguvernamentale, candidați în procese de recrutare etc.)
 • altă calitate

 

Avertizorii de integritate care utilizează acest sistem, beneficiază de protecție împotriva oricăror represalii care ar putea fi determinate de transmiterea sesizării.

 

Ce situații pot fi incluse într-o avertizare?

Nerespectarea normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, management defectuos, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și european.

Protecția de care beneficiază persoanele care formulează avertizări de integritate și condițiile în care beneficiază de protecție

Persoanele care formulează sesizări beneficiază de protecție în măsura îndeplinirii următoarelor condiții:

 • să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările sesizate erau adevărate la momentul transmiterii sesizării;
 • să fi formulat sesizarea cu bună-credință.

Cum funcționează Sistemul de preluare a avertizărilor de integritate?

Sesizările sunt preluate, prelucrate și arhivate de REPER pentru Management prin Valori. Analiza și soluționarea acestora este realizată de Premium Porc Group.

Avertizorii pot solicita sprijin pentru formularea sesizării la adresa sesizari.ppg@managementparticipativ.info.ro. Consilierii noștri îi vor contacta in cel mai scurt timp.

Avertizările primite prin intermediul Sistemul de preluare a avertizărilor de integritate sunt transmise către Premium Porc Group după înlăturarea informațiilor care ar permite determinarea identității avertizorului. Premium Porc Group poate primi datele de identificare ale avertizorului dacă acestea sunt indispensabile soluționării avertizării cu excepția situației în care avertizorul solicită anonimizarea sesizării.

Transmiterea datelor dumneavoastră de identificare către Premium Porc Group nu va fi realizată în nici o situație, în cazul în care solicitați explicit ca acestea să rămână anonime.

Transmiterea avertizărilor anonimizate se realizează o dată la două săptămâni. Avertizările care indică un risc iminent pentru companie sunt transmise în în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 72 de ore de la primire.

Sesizările care nu reprezintă avertizări vor fi tratate ca reclamații și vor fi transmise către Premium Porc Grup lunar, fără aplicarea măsurilor de anonimizare.

Termenul de soluționare variază în funcție de complexitatea sesizării. După efectuarea verificărilor, reprezentanții Premium Porc Grup vor comunica avertizorilor răspunsul cu privire la modul în care a fost soluționată sesizarea. În măsura în care avertizorii au optat pentru o sesizare anonimă, acest răspuns va fi comunicat prin intermediul REPER pentru Management prin Valori.

Persoanele care utilizează Sistemul de preluare a avertizărilor de integritate al Premium Porc Grup înțeleg că transmiterea anonimă a sesizărilor, fie ele avertizări sau reclamații, atrage imposibilitatea PPG de a furniza un răspuns.

Mijloacele de protecție pentru personale care formulează avertizări de integritate includ:

 1. Preluarea, prelucrarea şi transmiterea avertizărilor de integritate de către un operator independent – REPER pentru Management prin Valori – subcontractat special în acest sens pentru a crește încrederea că datele dumneavoastră de identificare sunt protejate, iar anonimatul avertizorilor este asigurat, dacă acest lucru este solicitat;
 2. Datele de identificare ale avertizorilor pot fi comunicate Premium Porc Group numai în măsura în care acest lucru este absolut necesar pentru soluționarea avertizării și avertizorii nu au solicitat în mod expres ca acestea să nu fie divulgate;
 3. Avertizările vor rămâne arhivate la sediul operatorului independent și nu vor fi puse la dispoziția terților cu excepția situației prevăzute la punctul anterior și a cazurilor în care acesta este obligat să le pună la dispoziția autorităților, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 4. Toți avertizorii beneficiază de protecție împotriva represaliilor. Represaliile se referă la orice acțiune care provoacă sau poate provoca prejudicii nejustificate avertizorului ca urmare a inițiativei acestuia de a depune avertizarea

Prelucrarea și protecția datelor personale

Prelucrarea datelor se realizează în acord cu Politica REPER și cu normele GDPR in vigoare, urmând a fi șterse după 1 an de la finalizarea analizei aspectelor semnalate.

Echipa REPER pentru

Management prin Valori

Pentru a depune o sesizare, vă rugăm apăsați

Sesizează