REPER PENTRU MANAGEMENT PARTICIPATIV

Abordarea REPER pornește de la a-i convinge pe manageri  din sectoarele public și privat să-i cointereseze pe toți cei vizați de o anumită activitate atât în procesul decizional legat de stabilirea obiectivelor, cât și în cel procedural de stabilire a etapelor și de parcurgere a acestora, și nu în ultimul rând, în cel de recunoaștere a rezultatelor și a contribuției fiecăruia, iar atunci când sunt puși în situația de a lua o decizie să adopte o atitudine care să aducă rezultate pozitive pentru toți cei implicați.

Totul pornește de la integritate! De aceea REPER își propune să încurajeze și să susțină cu expertiză managerii care doresc să aplice un sistem de management al integrității.

Valorificând combinația între cunoștințele teoretice și experiența practică, REPER sprijină companiile și instituțiile publice să construiască propriul sistem de management al integrității, orientat către îndeplinirea obiectivelor de performanță instituțională și ancorat în cultura organizațională existentă.

Sistemul de management participativ, raportare și feedback

Sistemul de management participativ, raportare și feedback are ca scop facilitarea culegerii de date cu privire la zonele vulnerabile care pot expune compania şi furnizarea de informaţii necesare şi suficiente pentru decizii de management informate. Sistemul presupune asigurarea unui canal de comunicare externalizat online, telefonic și fizic prin care angajații pot informa managerii în mod anonim, cu privire la privire la preocupările acestora în materie de integritate, conformitate, utilizare eficientă a resurselor, evaluare obiectivă, riscuri financiare, legale, comerciale, penale pentru entitate. Canalul presupune două componente, set up tehnic și procedural și servicii externalizate de gestionare a acestuia în regim de abonament.

Serviciile REPER pentru implementarea sistemul de management participativ, raportare și feedback presupun următoarele etape:

  • Elaborarea procedurii; colectarea, procesarea (înregistrare, anonimizare, analiză), arhivarea și raportarea feedbackului mediată între angajați și entitate;
  • Pregătirea componentei tehnice de colectare a feedbackului de la angajați și transmitere către managerii entității prin canale online (platformă web, e-mail), telefonic și la o adresă poștală dedicată;
  • Asigurarea funcționării sistemului de management participativ, raportare și feedback prin activități de colectare, procesare și raportare către management.

Vă punem la dispoziție:

  • Sistem tehnic de colectare a feedbackului prin canale online: platformă web, e-mail, telefonic și la o adresă poștală dedicată;
  • Procedură de colectare, procesare, arhivare și raportare a informațiilor;
  • Rapoarte periodice către managementul entității cu privire la informațiile colectate.