Misiunea REPER

REPER pentru Management prin Valori este construită pe valorile comune ale membrilor săi cu misiunea de a convinge și încuraja managerii din mediul de afaceri și sectorul public românesc să adopte și să promoveze în echipele pe care le coordonează o conduită conformă, bazată pe valori.

Viziunea REPER

Viziunea REPER este aceea a unei societăți așezate pe fundamentul valorilor, în care mediul de afaceri și sectorul public românesc aderă la valori comune și răspund prin conduita lor așteptărilor membrilor societății pe care îi deservesc.

Valorile și principiile REPER

 • Responsabilitate

  La REPER acționăm conform valorilor care ne unesc, spunem în mod deschis ceea ce vom face, ne respectăm angajamentele și ne asumăm în mod voluntar consecințele faptelor noaste, acționând întotdeauna pentru maximizarea efectelor pozitive și minimizarea efectelor negative produse de acestea.

 • Excelență

  La REPER punem toată priceperea și expertiza noastră în slujba identificării nevoilor beneficiarilor noștri și partenerilor acestora, încercând să găsim soluții optime pentru a răspunde acestora, respectând cele mai înalte standarde de calitate, precum și protejarea interesele celor implicați, pentru obținerea de rezultate durabile.

 • Perseverență

  La REPER construim pas cu pas, suntem statornici în fața provocărilor și stăruitori în obținerea rezultatelor trainice.

 • Entuziasm

  La REPER credem cu tărie în valorile pe care le îmbrățișăm și le promovăm în toate aspectele acțiunilor noastre, invitând pe toți cei ce rezonează cu ele să le poarte mai departe.

 • Respect

  La REPER punem în centrul activității noastre OMUL – colegul, membrul, angajatul, partenerul, beneficiarul – cu capacitatea sa de inovare, nevoia sa de sprijin și apartenență, propriile convingeri și valori, îi respectăm libertatea de a fi și a deveni și ne comportăm cu OMUL de lângă noi întocmai cum am dori ca el să se comporte cu noi.

Serviciile REPER

Serviciile REPER se bazează pe multidisciplinaritatea și pe expertiza echipei, formată din profesioniști cu experiență în domeniile juridic, științe politice și administrative, studii culturale, securitate IT și consultanță anticorupție în afaceri și sectorul public, pentru ca împreună să formuleze soluții de aplicare a managementului integrității adaptate nevoilor fiecărei companii sau instituții publice. Experții REPER au abordat componente din sistemul de management al integrității atât din perspectivă de consultanți externi mandatați cu elaborarea unui cadru formal pentru promovarea eticii și conformității, cât și din aceea de membri ai unei echipe care a răspuns provocărilor venite din dileme de integritate și aceea a practicienilor care își desfășoară activitatea într-o companie sau instituție publică și înțeleg provocările cărora trebuie să le găsească răspunsuri.

REPER susține întotdeauna construirea sistemului de management al integrității pe ceea ce există deja la nivel instituțional și este consistent cu cerințele care derivă din implementarea sistemelor de management de tip ISO 9001, ISO 31000 sau ISO 37001, sistemului de control intern managerial, planul de integritate sau cerințele de raportare non-financiară. Pentru noi continuitatea este un element esențial al oricărei culturi organizaționale, care nu trebuie ignorat dacă ne dorim ca sistemul de management să fie trainic și eficient.

Sistemul de management al integrității presupune o componentă formală, reprezentată de setul de reguli instituționale și documente necesare, bazate pe legile, reglementările, standardele care trebuie respectate, și de modul în care acest sistem trebuie ancorat în practica și cutumele existente pentru a putea genera rezultate pozitive și nu birocrație. Cea de a doua componentă, comportamentală, este reprezentată de asumarea la nivel individual și instituțional a setului de valori și principii pe care se fundamentează sistemul și care încurajează adoptarea unei conduite integre, atât în interacțiunile interumane, cât și în cele instituționale, maximizând astfel beneficiile și minimizând costurile.

Pentru mai multe detalii despre activitatea și serviciile REPER pentru Management prin Valori, vă rugăm accesați

REPER website