Stimate beneficiar,

 

Vă informăm că REPER pentru Management prin Valori (REPER), cu sediul în Bucureşti, Str. J. Kepler, nr. 4, sector 2, prelucrează date cu caracter personal. Consecvenți angajamentului de a asigura o protecție adecvată datelor pe care le prelucrăm, vă informăm că am actualizat Politica REPER privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a pune de acord prevederile acesteia cu cerințele Regulamentul UE nr. 2016/679, care a intrat în vigoare începând cu data de 25 mai 2018.

Misiunea REPER este de a convinge și încuraja managerii din mediul de afaceri și sectorul public românesc să adopte și să promoveze în echipele pe care le coordonează o conduită conformă, bazată pe valori. Astfel REPER prelucrează date cu caracter personal pentru:

 • derularea de activități de cercetare, studii sau sondaje
 • organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, team building-uri, conferințe, dezbateri publice, tabere, scoli de vară
 • organizarea de campanii de informare, diseminarea de rapoarte de cercetare, cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri și alte materiale informative
 • acordarea de servicii de asistență tehnică și consultanță pentru managerii actuali și viitori din mediul de afaceri și sectorul public, inclusiv cu privire la dezvoltarea și implementarea sistemului de management participativ, raportare și feedback, respectiv a liniilor de avertizare (whistleblowing) pentru notificarea îngrijorărilor cu privire la abateri sau potențiale abateri de la regulile (legislație sau politici interne) care guvernează activitatea instituției sau întreprinderii
 • alte activități care contribuie la realizarea scopului acesteia

REPER prelucrează date cu caracter personal ale:

 • Managerilor/ conducătorilor de instituții și întreprinderi publice și private – clienți sau parteneri de afaceri ai clienților noștri
 • Personalului de conducere și de execuție din instituții și întreprinderi publice și private – clienți sau parteneri de afaceri ai clienților noștri
 • Profesorilor care beneficiază sau participă la activitățile pe care le derulăm
 • Elevilor/ studenților care beneficiază sau participă la activitățile pe care le derulăm

REPER colectează date cu caracter personal atât în mod direct, de la persoanele vizate, cât și indirect, de la terți sau din date publice. Datele pe care REPER le procesează sunt:

 • Datele de identificare și de contact ale persoanei vizate
 • Date de identitate (CNP sau act de identitate), atunci când acest lucru reprezintă o obligație legală sau contractuală pentru REPER
 • Informații despre studiile absolvite, profesie, funcția deținută și angajator

Atunci când operează servicii de consultanță pentru dezvoltarea și implementarea sistemului de management participativ, raportare și feedback, respectiv a liniilor de avertizare, în baza unei relații contractuale cu o instituție sau întreprindere publică sau privată, REPER colectează datele de mai sus prin înregistrări audio, inclusiv vocea persoanei vizate, și poate colecta date despre angajații acestei instituții sau întreprinderi care vizează îngrijorări cu privire la abateri sau potențiale abateri de la regulile (legislație sau politici interne) care guvernează activitatea instituției sau întreprinderii, precum și alegații privind apartenența acestora la sindicate sau formațiuni politice. Datele astfel colectate sunt transmise către angajatorul persoanei vizate, fără a face obiectul unei verificări cu privire la veridicitatea acestora și fără a colecta ulterior date care să permită calificarea acestora ca fiind condamnări penale sau infracțiuni, sancțiuni disciplinare sau sancțiuni contravenționale.

Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulaţia libera a acestor date, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Datele colectate sunt destinate utilizării de către REPER şi pot fi comunicate autorităților și instituțiilor publice care acreditează și supervizează activitățile pe care le derulăm (Autoritatea Națională pentru Calificări, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Institutul Național de Administrație sau altele asemenea), entităţilor care finanţează proiectele noastre, în cadrul cărora aveți calitatea de beneficiari, angajatorilor dumnevoastră sau unuia dintre partenerii noștri contractuali, dacă aceasta constituie o obligaţie pentru REPER. De asemenea, datele de contact pe care ni le oferiţi ne permit ca pe viitor să vă ţinem la curent cu activitatea noastră, dacă sunteți de acord cu aceasta.

Vă informăm că toate instrumentele și formularele prin care colectăm datele dumneavoastră conțin secțiuni dedicate prin care vă puteți exprima consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, sau puteți refuza acest lucru. Consimțământul dumneavoastră vizează colectarea, prelucrarea şi stocarea acestor date, inclusiv a celor cu caracter special, în termenii şi condiţiile enunţate în prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care refuzați furnizarea datelor solicitate, REPER nu va putea presta pentru dumneavoastră o parte din serviciile pe care le derulează. .

Conform Regulamentul UE nr. 2016/679, aveţi dreptul de acces la propriile date, de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, în special atunci când datele sunt colectate de la terți sau din date publice, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, de a nu fi supus unor decizii individuale automate, precum şi dreptul de a va adresa justiţiei pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, fără a afecta însă legalitatea prelucrării anterioare.

Dacă doriţi să exercitaţi oricare dintre drepturile de mai sus, sau dacă aveţi orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate, vă puteţi adresa REPER cu o cerere la adresa office@reper.info.ro.

Vă mulțumim pentru solicitudine și vă asigurăm că protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal constituie o prioritate pentru noi!

 

 

Echipa REPER pentru Management prin Valori