avertizare integritate

Măsuri de protecție a avertizorilor de integritate ai Electrica

 • Articolul 24.2 din Codul de Etică și Conduită Profesională al Electrica, adoptat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/02.02.2015: “Personalul Electrica S.A. nu va fi sancționat pentru sesizarea de fapte ilicite sau încălcări ale prezentului Cod”.
 • Punctul 4 din Procedura de raportarea a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de avertizare de integritate (whistleblowing policy), adoptată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/02.02.2015: “Directorul General, precum si toți factorii responsabili ai Societăţii trebuie sa se asigure ca avertizorul sau oricare angajat care oferă informații, sau care determina ca informațiile sa fie dezvăluite, sau care participa la investigarea sesizărilor, este protejat împotriva represaliilor prin:
  • Interzicerea cu strictețe a represaliilor. Represaliile sunt de asemenea interzise si in situația in care in urma investigațiilor se stabilește ca sesizarea nu se susține, dar a fost făcută cu bună-credinţă;
  • Instruirea tuturor salariaților, inclusiv a managementului superior cu privire la interzicerea represaliilor;
  • Demararea unor acțiuni disciplinare sau alte acțiuni stabilite de lege sau de normele interne ale Societății, asupra angajaților care stabilesc represalii asupra avertizorului, ori asupra angajatului care oferă informații sau care determina ca informațiile sa fie dezvăluite, ori care participa la investigații. In acest sens, Societatea atrage atenția asupra faptului ca orice fel de represalii asupra unei persoane care cu buna-credință a formulat o sesizare constituie abatere disciplinara grava care poate atrage concedierea.
 • Preluarea, prelucrarea şi transmiterea avertizărilor de integritate cu privire la activitatea Electrica este realizată de către un operator independent, subcontractat special în acest sens.
 • Operatorul independent este Asociația REPER pentru Management prin Valori a cărei viziune este aceea a unei societăți așezate pe fundamentul valorilor, în care mediul de afaceri și sectorul public românesc aderă la valori comune și răspund prin conduita lor așteptărilor membrilor societății pe care îi deservesc. Abordarea REPER pornește de la a-i convinge pe manageri din sectoarele public și privat să-i cointereseze pe toți cei vizați de o anumită activitate atât în procesul decizional legat de stabilirea obiectivelor, cât și în cel procedural de stabilire a etapelor și de parcurgere a acestora, și nu în ultimul rând, în cel de recunoaștere a rezultatelor și a contribuției fiecăruia, iar atunci când sunt puși în situația de a lua o decizie să adopte o atitudine care să aducă rezultate pozitive pentru toți cei implicați.Totul pornește de la integritate! De aceea REPER își propune să încurajeze și să susțină cu expertiză managerii care doresc să aplice un sistem de management al integrității.
 • Sesizările conținând avertizări de integritate pot fi transmise către Asociația REPER pentru Management prin Valori pe mai multe căi, astfel:
 • Sesizările astfel preluate de Asociația REPER pentru Management prin Valori vor fi transmise către Electrica numai după îndepărtarea elementelor şi informaţiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care le-a formulat astfel:
  • Sesizările preluate telefonic vor fi transmise către Electrica numai după distorsionarea vocii şi după înlăturarea acelor fragmente care permit identificarea avertizorului.
  • Sesizările preluate electronic, de pe platforma on-line și e-mail, vor fi transmise către Electrica în format electronic, numai după ștergerea datelor şi informațiilor care pot conduce la identificarea persoanei care a formulat sesizarea.
 • Sesizările preluate Asociația REPER pentru Management prin Valori, conţinând elemente care pot permite identificarea persoanelor care au formulat avertizări de integritate, vor rămâne arhivate la sediul acesteia, cu excepţia cazurilor în care Asociația REPER pentru Management prin Valori este obligată să le pună la dispoziţia autorităţilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
 • Asociația REPER pentru Management prin Valori implementează cu succes o politică privind protecția datelor cu caracter personal, disponibilă aici.
 • Asociația REPER pentru Management prin Valori transmite sesizările primite către Departamentul Audit.
 • Instrumentarea şi investigarea faptelor semnalate de către avertizorii de integritate va fi realizată de Departamentul Audit şi de compartimentele de specialitate ale Electrica, cu evitarea oricăror conflicte de interese şi cu aplicarea directă a principiilor şi normelor din Codul de Etică și Conduită Profesională al Electrica.