avertizare integritate

SE Electrica SA pune la dispoziția tuturor părților interesate prezentul sistem de preluare a avertizărilor de integritate gestionat de un operator independent – Asociația REPER pentru Management prin Valori –  pentru a garanta protecția identității persoanelor care îl utilizează.

Datele oferite prin intermediul acestui formular sunt prelucrate și stocate exclusiv de către REPER pentru Management prin Valori, fiind utilizate pentru a vă putea contacta în cazul în care solicitați sprijin pentru depunerea avertizării, urmând a fi șterse după 1 an de la finalizarea analizei aspectelor semnalate.

 

  Formular de preluare a sesizărilor ELECTRICA

  Informații generale
  1. Faptele pe care le semnalați prin prezenta sesizare prezintă un risc iminent pentru companie şi necesită soluționare în mai puțin de 72 de ore de la depunerea acesteia?*

  2. Sunteţi avertizor de integritate şi aveți nevoie de sprijin pentru formularea sesizării?*
  Datele dumneavoastră
  1. Numele dumneavoastră*
  2. Vârsta
  3. Profesia
  4. Studii
  5. Telefon
  6. Email*
  7. Vă rugăm să ne furnizați o adresă de e-mail la care să primiți confirmarea depunerii acestei sesizări

  8. Care este relația dumneavoastră cu grupul Electrica?*
  9. Cu care dintre entitățile din Grupul Electrica vă aflați în relația indicată mai sus?*
  10. În ce localitate se află sediul filialei, sucursalei sau al agenției menționate?
  Detalii despre sesizare
  1. Care sunt persoanele vizate de prezenta sesizare?
  2. În cadrul cărei entități a Grupului Electrica își desfășoară activitatea persoana sau persoanele indicate mai sus?
  3. În ce localitate se află sediul filialei, sucursalei sau al agenției?
  4. Care este data sau perioada la care considerați că s-au produs/ se vor produce faptele pe care le semnalați?

  5. Care sunt faptele care fac obiectul prezentei sesizări?

  6. Descrieți faptele care fac obiectul sesizării:
  7. Ați mai făcut și alte demersuri în legătură cu situația semnalată?
  8. Atașați documente care susțin aspectele semnalate (opțional)

  9. Vă rugăm să compilați toate documentele într-un singur fișier cu dimensiunea maximă de 5 MB


  * câmpuri obligatorii  Vă mulțumim!

   

  Vă rugăm să aveți în vedere că prezentei avertizări nu i se aplică regimul petițiilor, nefiindu-i deci aplicabil nici termenul de 30 de zile pentru soluționare. Avertizările sunt transmise pentru analiză, investigare și soluționare Departamentului Audit al SE Electrica SA, care va  emite un raport ce va fi înaintat conducerii executive a companiei spre punerea în aplicare a măsurilor dispuse de echipa de audit.

  Informații statistice privind sesizările primite, modalitățile de soluționare și măsurile instituționale adoptate pentru prevenirea unor situații similare vor fi incluse în rapoarte trimestriale de informare a personalului SE Electrica SA, care vor fi diseminate folosind instrumentele de comunicare interne ale companiei.

  Dacă doriți ca datele dumneavoastră să nu mai fie prelucrate de REPER, ne puteți scrie oricând la adresa sesizari@managementparticipativ.info.ro