avertizare integritate

SE Electrica SA pune la dispoziția tuturor părților interesate prezentul sistem de preluare a avertizărilor de integritate gestionat de un operator independent – Asociația REPER pentru Management prin Valori –  pentru a asigura protecția identității persoanelor care îl utilizează.

Vă amintim că în acord cu Legea nr. 361/2022, avertizarea de integritate cuprinde următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii, datam precum și, după caz, probele în susținerea avertizării. Avertizarea de integritate care nu cuprinde numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

Datele oferite prin intermediul acestui formular sunt prelucrate și stocate de către REPER pentru Management prin Valori, fiind utilizate pentru a vă putea contacta în cazul în care solicitați sprijin pentru depunerea avertizării, în cazul în care este necesar să vă solicităm informații suplimentare, precum și pentru a vă comunica răspunsul formulat de SE Electrica SA în urma întreprinderii acțiunilor subsecvente pentru soluționarea situației semnalate de dumneavoastră.

Înainte de transmiterea avertizării de integritate către Electrica SA, aceasta este anonimizată prin înlăturarea datelor dumneavoastră de identificare și de contact. În situația în care doriți ca aceste date să fie comunicate structurii desemnate din cadrul SE Electrica SA, vă rugăm să precizați în mod expres acest lucru în secțiunea „descrierea faptelor”.

Dacă doriți îndrumare cu privire la modalitatea de completare a avertizării, modul de structurare a informațiilor sau încadrare a faptelor, ori clarificări cu privire la modul de funcționare a Sistemului de preluarea a avertizărilor de integritate, vă rugăm să completați prima secțiune din formularul de sesizare, inclusiv datele dumneavoastră de contact.

 

  Formular de preluare a sesizărilor ELECTRICA

  Informații generale
  1. Faptele pe care le semnalați prin prezenta sesizare prezintă un risc iminent pentru companie şi necesită soluționare în mai puțin de 72 de ore de la depunerea acesteia?*
  2. Sunteţi avertizor de integritate şi aveți nevoie de sprijin pentru formularea raportării?*
  Datele dumneavoastră
  1. Numele dumneavoastră*
  2. Vârsta
  3. Profesia
  4. Studii
  5. Telefon*
  6. Email*
  7. Vă rugăm să ne furnizați o adresă de e-mail la care să primiți confirmarea depunerii acestei sesizări, eventuale solicitări de completare a informațiilor furnizate și răspunsul la raportarea făcută
  8. Care este relația dumneavoastră cu grupul Electrica?*
  9. Cu care dintre entitățile din Grupul Electrica vă aflați în relația indicată mai sus?*
  10. În ce localitate se află sediul filialei, sucursalei sau al agenției menționate?
  Detalii despre sesizare
  1. Care sunt persoanele vizate de prezenta avertizare?
  2. În cadrul cărei entități a Grupului Electrica își desfășoară activitatea persoana sau persoanele indicate mai sus?
  3. În ce localitate se află sediul filialei, sucursalei sau al agenției?
  4. Care este data sau perioada la care considerați că s-au produs/ se vor produce faptele pe care le raportați?
  5. Care sunt faptele care fac obiectul prezentei raportări?
  6. Descrieți faptele care fac obiectul raportării:
  7. Ați mai făcut și alte demersuri în legătură cu situația raportată?
  8. Atașați documente care susțin aspectele raportate (opțional)
  9. Vă rugăm să compilați toate documentele într-un singur fișier cu dimensiunea maximă de 5 MB

  * câmpuri obligatorii

  Vă mulțumim!

   

  Vă rugăm să aveți în vedere că prezentei avertizări nu i se aplică regimul petițiilor, nefiindu-i deci aplicabil nici termenul de 30 de zile pentru soluționare. Avertizările sunt transmise pentru analiză, investigare și soluționare structurii desemnate din cadrul SE Electrica SA, care va  emite un răspuns cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse pentru soluționarea situației semnalate de dumneavoastră în termen de 3 luni de la înregistrarea prezentei. Acest răspuns vă va fi comunicat prin intermediul consilierilor Sistemului de preluare a avertizărilor de integritate din cadrul Asociației REPER pentru Management prin Valori.

  Dacă doriți ca datele dumneavoastră să nu mai fie prelucrate de REPER, ne puteți scrie oricând la adresa sesizari@managementparticipativ.info.ro