avertizare integritate

Doriți să transmiteți o avertizare?

SE Electrica SA pune la dispoziția tuturor părților interesate sistemul de preluarea a avertizărilor de integritate gestionat de un operator independent – Asociația REPER pentru Management prin Valori – pentru a asigura protecția identității persoanelor care îl utilizează.

 

Avertizarea în interes public sau de integritate: raportarea făcută cu bună credinţă de către o persoană dintre cele prevăzute mai jos cu privire la orice faptă de care a luat cunoștință în context profesional și care presupune o abatere etică, neregulă, o situaţie de management defectuos, încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacității, economicităţii şi transparenţei, corupţie, frauda, sălare de bani sau alte încălcări ale legislaţiei aplicabile în vigoare la nivel national și european. Această raportare poate fi realizată prin intermediul canalelor interne de raportare puse la dispoziție de Societate, fie prin comunicarea orală sau scrisă. De asemenea, avertizarea în interes public poate fi realizată prin intermediul canalelor externe de raportare sau divulgare publică.

Dacă în raport cu SE Electrica SA și filialele sale dețineți una dintre următoarele calități și doriți să semnalați potențiale nereguli, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos:

 • membru al personalului/ lucrător
 • voluntar sau stagiar remunerat sau neremunerat
 • acționar sau persoană care face parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, inclusiv membru neexecutiv al consiliului de administrație
 • distribuitor, furnizor sau partener de afaceri, inclusiv participant la proceduri de achiziție ale SE Electrica SA
 • persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea Societății, a subcontractanților și a furnizorilor
 • persoană al cărui raport de muncă nu a început încă, dar doriți să raportați informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

Și dacă doriți să semnalați o încălcare a legii, o abatere de la normele de etică, conduită în afaceri, management, politicile sau procedurile interne, ori de la legile privind faptele de corupție sau alte legi aplicabile sau un risc cu privire la acestea, vă rugăm apăsați

Avertizează

 

Sesizarea este reclamația formulată telefonic sau prin intermediul platformei on-line şi transmisă spre preluare şi prelucrare către Asociația REPER pentru Management prin Valori formulată, de regulă ,de clienți și care poate avea ca subiect una dintre situațiile de mai jos (listă exemplificativă, nu limitativă)

 • întreruperi în alimentarea cu energie electrică;
 • defecțiuni și deranjamente survenite în rețelele electrice;
 • daune provocate ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică;
 • nerespectarea prevederilor contractului de furnizare;
 • nereguli în ceea ce privește facturarea;
 • probleme întâmpinate în relația cu personalul Electrica (indisponibilitatea de a informa, informarea deficitară sau incorectă, atitudine nereverențioasă, etc.).
Dacă doriți să semnalați una dintre situațiile de mai sus, vă informăm că acestea nu constituie avertizări, ci sunt de competența departamentelor de relații cu clienții

Sesizările primite prin intermediul Sistemului de preluare a avertizărilor de integritate vor fi transmise către SE Electrica SA fără aplicarea măsurilor de anonimizare. Acest serviciu este dedicat preluării și prelucrării avertizărilor de integritate, iar utilizarea lui pentru a semnala situații ca cele de mai sus poate duce la întârzieri în primirea răspunsului.

Pentru o mai rapidă soluționare, vă rugăm să vă adresați uneia dintre structurile de specialitate din cadrul filialelor SE Electrica SA apăsând butonul

Puteți transmite nemulțumirile dumneavoastră privitoare la contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice, ofertarea de prețuri și tarife, facturarea contravalorii energiei furnizate, continuitatea în alimentarea cu energie electrică, asigurarea calității energiei electrice furnizate, funcționarea grupurilor de măsurare, schimbarea furnizorului, informarea conform cerințelor legislației în vigoare sau în legătură cu alte probleme de furnizare a energiei electrice sau gaze naturale prin transmiterea unei sesizări la clienti@electricafurnizare.ro sau prin accesarea

Sesizează Electrica Furnizare

Puteți semnala defecțiuni și deranjamente în rețelele electrice, situații privind racordarea, deconecatrea sau reconecatrea la rețeaua electrică, încheierea contractelor de distribuție la sesizari@distributie-energie.ro sau prin accesarea

Sesizează Distribuție Energie Electrică România