avertizare integritate
  • Avertizarea de integritate este sesizarea de către personalul Electrica, un furnizor, un client al său, sau orice reprezentant al unei părţi interesate (inclusiv contractant, sub-contractant, ofertant într-o procedură de achiziţii, candidat într-o procedură de selecţie, membru sau expert tehnic într-o comisie de evaluare şi/sau selecţie sau achiziţie etc.), a situaţiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și European. 
  • Avertizor de integritate  poate fi personalul Electrica, un furnizor ,un client al său sau orice reprezentant al unei părți interesate(inclusiv contractant, sub-contractant, ofertant într-o procedură de achiziţii, candidat într-o procedură de selecție, membru sau expert tehnic într-o comisie de evaluare şi/sau selecție sau achiziție), care sesizează cu bună credință o faptă sau orice situații de natură a reprezenta o încălcare a normelor care guvernează activitatea Electrica.
  • Sesizarea este reclamația formulată telefonic sau prin intermediul platformei on-line şi transmisă spre preluare şi prelucrare către Asociația REPER pentru Management prin Valori

Doriți să depuneți o sesizare?

SE Electrica SA pune la dispoziția tuturor părților interesate sistemul de preluarea a avertizărilor de integritate gestionat de un operator independent – Asociația REPER pentru Management prin Valori – pentru a garanta protecția identității persoanelor care îl utilizează.

Dacă faceți parte din personalul, clienții, furnizorii sau ceilalți parteneri de afaceri, participanți la proceduri de achiziție sau recrutare ori membri în comisii de evaluare ale SE Electrica SA și doriți să semnalați potențiale nereguli, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos.

Dacă doriți să semnalați o abatere de la normele de etică, conduită în afaceri, management, politicile sau procedurile interne, ori de la legile privind faptele de corupție sau alte legi aplicabile sau un risc cu privire la acestea, vă rugăm apăsați
Avertizează
Dacă doriți să semnalați una dintre următoarele situații, vă informăm că acestea nu constituie avertizări, ci sunt de competența departamentelor de relații cu clienții, pentru care vă rugăm să vă adresați uneia dintre structurile de specialitate din cadrul filialelor SE Electrica SA disponibile apăsând butonul „Sesizează”.
  • întreruperi în alimentarea cu energie electrică
  • defecțiuni și deranjamente survenite în rețelele electrice
  • daune provocate ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică
  • nerespectarea prevederilor contractului de furnizare
  • probleme întâmpinate în  relația cu personalul Electrica (indisponibilitatea de a informa, informarea deficitară sau incorectă, atitudine nereverențioasă, etc.)
Sesizează