SISTEMUL DE PRELUARE A AVERTIZĂRILOR DE INTEGRITATE AL SE ELECTRICA SA

Bine ați venit!

Ați accesat Sistemul de preluarea a avertizărilor de integritate pe care SE Electrica SA îl pune la dispoziția părților interesate pentru a comunica îngrijorări cu privire la abateri de la regulile care guvernează activitatea companiei.

Sistemul este gestionat de un operator independent – Asociația REPER pentru Management prin Valori –  pentru a garanta protecția identității persoanelor care îl utilizează. Acesta poate fi accesat fie utilizând platforma https://managementparticipativ.info.ro/electrica, fie prin apel telefonic la numărul +40 316 301 543 (apel cu tarif normal).

Prin formularea cu bună credință a unei sesizări, utilizând acest sistem, dobândiți calitatea de avertizor de integritate  și beneficiați de protecția oferită de Codul de Etică și Conduită Profesională şi de Procedura de raportarea a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de avertizare de integritate ambele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/02.02.2015.

Sesizările astfel formulate sunt preluate, analizate, prelucrate și arhivate de Asociația REPER pentru Management prin Valori. Acestea sunt anonimizate prin înlăturarea informațiilor care ar permite determinarea identității avertizorului și numai după aceea transmise persoanei desemnate din cadrul Departamentului Audit al SE Electrica SA pentru analiză și soluționare. Transmiterea sesizărilor anonimizate se realizează o dată la două săptămâni pentru cele care constituie avertizări, o dată pe lună pentru cele care nu se încadrează în aceeași categorie și în termen de 48 ore de la primire, pentru sesizările care indică un risc iminent pentru companie.

Datele pe care le colectăm prin intermediul acestui formular sunt prelucrate și stocate exclusiv de către REPER pentru Management prin Valori, fiind utilizate pentru a vă putea contacta în cazul în care solicitați sprijin pentru depunerea avertizării. Nefurnizarea datelor de contact ne va pune în imposibilitatea de a asigura aceste servicii pentru dumneavoastră, dar nu vă va limita posibilitatea de a utiliza sistemul pentru a transmite avertizări. Prelucrarea datelor se realizează în acord cu Politica REPER  și urmează a fi șterse după 1 an de la finalizarea analizei aspectelor semnalate.

Avertizările transmise prin utilizarea acestui sistem nu sunt supuse regimului petițiilor, nefiindu-le deci aplicabil nici termenul de 30 de zile pentru soluționare, nici obligația de a comunica avertizorului modalitatea de soluționare. Avertizările sunt transmise pentru analiză, investigare și soluționare Departamentului Audit al SE Electrica SA, care va  emite un raport ce va fi înaintat conducerii executive a companiei spre punerea în aplicare a măsurilor dispuse de echipa de audit.

Informații statistice privind sesizările primite, modalitățile de soluționare și măsurile instituționale adoptate pentru prevenirea unor situații similare vor fi incluse în rapoarte trimestriale de informare a personalului SE Electrica SA, care vor fi diseminate folosind instrumentele de comunicare interne ale companiei.

Sesizările care nu reprezintă avertizări vor fi tratate ca notificări și vor fi transmise către SE Electrica SA lunar, fără aplicarea măsurilor de anonimizare. Detalii privind structurile responsabile regăsiți în paginile următoare.

Ca parte a acestui serviciu, Asociația REPER vă poate oferi îndrumare cu privire la modalitatea de completare a sesizării, modul de structurare a informațiilor sau încadrare a faptelor. Pentru a accesa acest serviciu sau pentru a clarifica orice aspecte cu privire la modul de funcționare a sistemului de preluarea a avertizărilor de integritate vă rugăm să completați prima secțiune din formularul de sesizare, inclusiv datele dumneavoastră de contact.

 

 

Echipa REPER pentru

Management prin Valori

Pentru a depune o sesizare, vă rugăm apăsați

Sesizează