SISTEMUL DE PRELUARE A AVERTIZĂRILOR DE INTEGRITATE AL SE ELECTRICA SA

Bine ați venit!

Ați accesat Sistemul de preluarea a avertizărilor de integritate pe care SE Electrica SA îl pune la dispoziția părților interesate pentru a comunica îngrijorări cu privire la încălcări ale legii și abateri de la regulile care guvernează activitatea companiei.

Sistemul este gestionat de un operator independent – Asociația REPER pentru Management prin Valori –  pentru a asigura protecția identității persoanelor care îl utilizează. Acesta poate fi accesat fie utilizând platforma https://managementparticipativ.info.ro/electrica, fie prin apel telefonic la numărul +40 316 301 543 (apel cu tarif normal).

  • Avertizarea în interes public sau de integritate: raportarea făcută cu bună credinţă de către o persoană dintre cele prevăzute mai jos cu privire la orice faptă de care a luat cunoștință în context profesional și care presupune o abatere etică, neregulă, o situaţie de management defectuos, încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacității, economicităţii şi transparenţei, corupţie, frauda, sălare de bani sau alte încălcări ale legislaţiei aplicabile în vigoare la nivel national și european. Această raportare poate fi realizată prin intermediul canalelor interne de raportare puse la dispoziție de Societate, fie prin comunicarea orală sau scrisă. De asemenea, avertizarea în interes public poate fi realizată prin intermediul canalelor externe de raportare sau divulgare publică.
  • Avertizor: personalul Societăţii, furnizor, contractant, sub–contractant, ofertant într-o procedură de achiziţii, candidat într-o procedură de selecţie, etc., care interacționează cu Societatea în context profesional, şi depune, în condiţii care asigură păstrarea confidenţialităţii identităţii sale, avertizări privind orice acţiune a unui alt angajat sau a unei alte persoane care acţionează în numele sau sub supravegherea și conducerea Societăţii şi care ar încălca legea sau normele interne de etică şi conduită în afaceri care guvernează Societatea, fără teama de concediere sau represalii de orice natură. Calitatea de avertizor de integritate poate fi, de asemenea, dobândită de (a) voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați, (b) de acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, (c) de membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, (c) de orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea Societății, a subcontractanților și a furnizorilor, precum și (d) de persoane ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează avertizări de integritate privind încălcări ale legii, obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

Înainte de a merge mai departe, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos!

Prin formularea cu bună credință a unei avertizări, utilizând acest sistem, dobândiți calitatea de avertizor și beneficiați de protecția oferită de Codul de Etică și Conduită Profesională aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din 15.12.2021 şi de Procedura de raportarea a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de avertizare de integritate – ediția 2, aprobată în data de 22.03.2023.

Avertizările astfel formulate sunt preluate, analizate, prelucrate și arhivate de Asociația REPER pentru Management prin Valori. Acestea sunt anonimizate prin înlăturarea informațiilor care ar permite determinarea identității avertizorului și numai după aceea transmise structurii desemnate din cadrul SE Electrica SA, pentru analiză și soluționare. Transmiterea raportărilor anonimizate se realizează săptămânal pentru cele care constituie avertizări de integritate, și în termen de 72 ore de la primire, pentru avertizările care indică un risc iminent pentru companie. Sesizările de competența departamentelor de relații cu clienții sau a altor departamente sunt redirecționate la data primirii, fără anonimizare, către structura desemnată din cadrul SE Electrica SA.

Datele pe care le colectăm prin intermediul formularului de avertizare sunt prelucrate și stocate de către REPER pentru Management prin Valori și vor fi utilizate pentru a vă contacta:

  1. în cazul în care solicitați sprijin pentru depunerea avertizării,
  2. în cazul în care este necesar să vă solicităm informații suplimentare,
  3. pentru a vă comunica răspunsul formulat de SE Electrica SA în urma întreprinderii acțiunilor subsecvente pentru soluționarea situației semnalate de dumneavoastră.

Nefurnizarea unor date de identificare și de contact ne va pune în imposibilitatea de a asigura aceste servicii pentru dumneavoastră, dar nu vă va limita posibilitatea de a utiliza sistemul pentru a transmite avertizări.

 

Prelucrarea datelor se realizează în acord cu Politica REPER și urmează a fi șterse după 5 ani de la finalizarea analizei aspectelor semnalate.

Avertizările transmise prin utilizarea acestui sistem nu sunt supuse regimului petițiilor. SE Electrica SA va informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente în termen de 3 luni de la data înregistrarării avertizării de integritate.

 

Echipa REPER pentru

Management prin Valori

Pentru a depune o avertizare, vă rugăm apăsați

Avertizează